Delhi Public School Civil Lines Aligarh: Best ISO certified CBSE School in India. “We Believe in the Power of Your Dreams”
Tala Nagri, Ramghat Road,
P.O. Box: Aligarh
Aligarh
UP
202001
India
Result Highlights
CBSE Result (CLASS – X) 2019 – 20

Result Highlights 2019 – 20

TOTAL APPEARED 153
PASSED 153
PERCENTAGE OF RESULT 100%
TOTAL DISTINCTION 564
TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
FIRST KUNJAL SINGH 98.4%
FIRST ARYAN SHARMA 98.4%
SECOND DIWAKAR RAJ 97.6%
THIRD SAMIYAH REHMAN 97.4%
FOURTH AAKRITI RAI 97.0%
FIFTH KHUSHI MISHRA 96.8%
FIFTH CHETAN PRATAP SINGH LODHI 96.8%
%RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
90-100% 35 60-69 % 34
80-89% 44 50-59 % 2
70-79% 38 BELOW 50 0

SUBJECT WISE SCORER

SUBJECT HIGHEST MARKS STUDENT NAME
ENGLISH(101) 100 MOLISHA SAXENA
MATHEMATICS (041) 99 DAKSH PRATAP SINGH
SCIENCE (086) 99 DIWAKAR RAJ
SOCIAL SCIENCE (087) 100 ARYAN SHARMA, AAKRITI RAI
URDU COURSE – B (303) 95 DANIYA HASAN , SAREENA BINISH
HINDI COURSE – B (085) 99 SAMIYAH REHMAN
COMPUTER APPLICATION (165) 100 ARYAN SHARMA
HINDUSTANI MUSIC 94 GUNEEB SINGH CHHABRA
PAINTING 94 AREEBA SAUD

STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

S.No. Name of Student %age S.No. Name of Student %age
1 KUNJAL SINGH 98.4% 20 ANWAR NOOR BAIG 93.2%
2 ARYAN SHARMA 98.4% 21 HIBBA SAUD 93.2%
3 DIWAKAR RAJ 97.6% 22 OM JUNEJA 93.0%
4 SAMIYAH REHMAN 97.4% 23 KASHIN 93.0%
5 AAKRITI RAI 97.0% 24 NEHA YADAV 92.4%
6 KHUSHI MISHRA 96.8% 25 FATIMA ABBAS RIZVI 92.0%
7 CHETAN PRATAP SINGH LODHI 96.8% 26 URAV BHARGAVA 91.8%
8 MOLISHA SAXENA 95.6% 27 VISHNU PRATAP GAUTAM 91.6%
9 ASFIYA 95.4% 28 GUNJAN KUMAR KAUSHAL 91.6%
10 AARISH SHAH MOHSIN 95.2% 29 NEEHARIKA SINGH 91.6%
11 DANIYA HASAN 95.0% 30 TANYA KHOWAJA 91.4%
12 ARYAN GUPTA 95.0% 31 SHREYA GUPTA 91.2%
13 SHOBHIT GUPTA 95.0% 32 SYED NAVED HASHMI 91.2%
14 NADA ANJUM 94.8% 33 SANIA MIRZA 91.0%
15 AJAY KUMAR GAUTAM 94.6% 34 MAHI BHARDWAJ 90.8%
16 ADEEBA PARVEEN 94.4% 35 GARVIT MAHESHWARI 90.8%
17 AASHI GARG 94.4%
18 SHUBHAM CHAUDHARY 94.0%
19 DHRUV SINGH 93.2%
CBSE Result (CLASS – XII) 2019 – 20

Result Highlights 2019 – 20

TOTAL APPEARED 100
PERCENTAGE OF RESULT 99%
ABOVE 90% 12
ABOVE 80% 41
ABOVE 60% 98
TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE % STREAM
FIRST ABHISHEK YADAV 95.8% PCM
SECOND PRANJUL DHANKAR 95% PCB
THIRD SAURAV SINGH 95% PCB
FOURTH SHWETA KUMARI 94.8% PCB
FOURTH DEV ARYAN CILSON 94.6% PCM
FIFTH HARSH VARDHAN SINGH 94.6% PCM
SIXTH CHAITANYA SINGH 93.4% PCM
%RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
90-100% 12 60-69 % 21
80-89% 29 50-59 % 2
70-79% 36

STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

Name of Student %age STREAM Name of Student %age STREAM
ABHISHEK YADAV 95.8% PCM CHAITANYA SINGH 93.4% PCM
PRANJUL DHANKAR 95.0% PCB ADITI JHA 93.2% PCB
SAURAV SINGH 95.0% COMM JASSIKA THAPAR 91.6% COMM
SHWETA KUMARI 94.8% PCB ANUBHAV SHARMA 91.2% PCM
DEV ARYAN CILSON 94.6% PCM ABDUL MALIK DAYYAN 90.6% PCM
HARSH VARDHAN SINGH 94.6% PCM ZOHEB ALAM KHAN 90.2% COMM
CBSE Result (CLASS – X) 2018 – 19

Result Highlights 2018 – 19

TOTAL APPEARED 143
PASSED 143
PERCENTAGE OF RESULT 100%
TOTAL DISTINCTION 601
TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
FIRST OMJA 96.2
FIRST FIZA KHAN 96.2
SECOND MONKESH SINGH 96.0
SECOND PRASANG VASHISHTHA 96.0
SECOND TANYA GAUR 96.0
%RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
90-100% 37 60-69 % 25
80-89% 34 50-59 % 11
70-79% 32 BELOW 50 4

SUBJECT WISE SCORER

SUBJECT HIGHEST MARKS STUDENT NAME
ENGLISH(101) 98 PRASANG VASHISHTHA
MATHEMATICS (041) 99 DEVANSH GUPTA
SCIENCE (086) 97 PRASANG VASHISHTHA, MANISH KUMAR
SOCIAL SCIENCE (087) 99 OMJA
URDU COURSE – B (303) 98 AREEB SHAHID RAO
HINDI COURSE – B (085) 99 TANYA GAUR
FOUNDATION OF IT (165) 100 PRASANG VASHISHTHA
FAYEZ M SALIK
ANISH VARSHNEY
ALMAS KHAN
ASEEM GUPTA
ZOHAIB EHTESHAM
FAHAD ANJUM

STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

S.No. Name of Student %age S.No. Name of Student %age
1 OMJA 96.2 20 ANANYA GAUR 92.4
2 FIZA KHAN 96.2 21 NANDINI SETH 92.2
3 PRASANG VASHISHTHA 96 22 ASEEM GUPTA 91.8
4 MONKESH SINGH 96 23 DISHA BHALLA 91.8
5 TANYA GAUR 96 24 MOHD ABDULLAH KHAN 91.8
6 SIDDHANT CHAUDHARY 95.4 25 LAKSHYA GUPTA 91.8
7 FAYEZ M SALIK 95.2 26 ZOHAIB EHTESHAM 91.6
8 AREEB SHAHID RAO 94.6 27 ANIRUDDH SHARMA 91.6
9 ALMAS KHAN 94 28 AKRITI GARG 91
10 AREESHA KHALID 94 29 SALONI SAXENA 91
11 PARTH 94 30 PRIYANSHI SINGH 91
12 DEVANSH GUPTA 94 31 PRANUJ GUPTA 90.8
13 SUHAIL AHMAD KHAN 93.8 32 VIKAS KUMAR 90.8
14 ARJUN GUPTA 93.4 33 TANZEEL AHMAD 90.6
15 ANAMTA KHAN 93.4 34 EKANSH GUPTA 90.4
16 MOHD.KAIF 93.2 35 OMAR ABDULLAH 90.4
17 ANISH VARSHNEY 92.8 36 HABIBA FATIMA 90.2
18 MANISH KUMAR 92.6 37 FAHAD ANJUM 90
19 MOHD AREEB AKHTAR 92.6
CBSE Result (CLASS – XII) 2018 – 19

Result Highlights 2018 – 19

TOTAL APPEARED 96
PASSED 94
PERCENTAGE OF RESULT 97.91%
TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
FIRST MANYA VASHISHTHA 94.2%
SECOND SHUBH SINGHAL 94%
THIRD MITANSHI AGARWAL 92.2%
FOURTH TANISHQ SHARMA 91.2
FIFTH ANUSHKA SHARMA 90.2
ABOVE 90% 5
ABOVE 80% 18
ABOVE 60% 73