Result Highlights

 • CBSE Result (CLASS – X-XII) 2022 – 23
 • Result Highlights Class X
  Result Highlights Class XII
 • CBSE Result (CLASS – X-XII) 2021 – 22
 • Result Highlights Class X
  Result Highlights Class XII
 • CBSE Result Highlights (CLASS – X-XII) 2020 – 21
 • Result Class X-XII
 • CBSE Result (CLASS – X) 2019 – 20
 • Result Highlights 2019 – 20

  TOTAL APPEARED 153
  PASSED 153
  PERCENTAGE OF RESULT 100%
  TOTAL DISTINCTION 564
  TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
  FIRST KUNJAL SINGH 98.4%
  FIRST ARYAN SHARMA 98.4%
  SECOND DIWAKAR RAJ 97.6%
  THIRD SAMIYAH REHMAN 97.4%
  FOURTH AAKRITI RAI 97.0%
  FIFTH KHUSHI MISHRA 96.8%
  FIFTH CHETAN PRATAP SINGH LODHI 96.8%
  %RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
  90-100% 35 60-69 % 34
  80-89% 44 50-59 % 2
  70-79% 38 BELOW 50 0

  SUBJECT WISE SCORER

  SUBJECT HIGHEST MARKS STUDENT NAME
  ENGLISH(101) 100 MOLISHA SAXENA
  MATHEMATICS (041) 99 DAKSH PRATAP SINGH
  SCIENCE (086) 99 DIWAKAR RAJ
  SOCIAL SCIENCE (087) 100 ARYAN SHARMA, AAKRITI RAI
  URDU COURSE – B (303) 95 DANIYA HASAN , SAREENA BINISH
  HINDI COURSE – B (085) 99 SAMIYAH REHMAN
  COMPUTER APPLICATION (165) 100 ARYAN SHARMA
  HINDUSTANI MUSIC 94 GUNEEB SINGH CHHABRA
  PAINTING 94 AREEBA SAUD

  STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

  S.No. Name of Student %age S.No. Name of Student %age
  1 KUNJAL SINGH 98.4% 20 ANWAR NOOR BAIG 93.2%
  2 ARYAN SHARMA 98.4% 21 HIBBA SAUD 93.2%
  3 DIWAKAR RAJ 97.6% 22 OM JUNEJA 93.0%
  4 SAMIYAH REHMAN 97.4% 23 KASHIN 93.0%
  5 AAKRITI RAI 97.0% 24 NEHA YADAV 92.4%
  6 KHUSHI MISHRA 96.8% 25 FATIMA ABBAS RIZVI 92.0%
  7 CHETAN PRATAP SINGH LODHI 96.8% 26 URAV BHARGAVA 91.8%
  8 MOLISHA SAXENA 95.6% 27 VISHNU PRATAP GAUTAM 91.6%
  9 ASFIYA 95.4% 28 GUNJAN KUMAR KAUSHAL 91.6%
  10 AARISH SHAH MOHSIN 95.2% 29 NEEHARIKA SINGH 91.6%
  11 DANIYA HASAN 95.0% 30 TANYA KHOWAJA 91.4%
  12 ARYAN GUPTA 95.0% 31 SHREYA GUPTA 91.2%
  13 SHOBHIT GUPTA 95.0% 32 SYED NAVED HASHMI 91.2%
  14 NADA ANJUM 94.8% 33 SANIA MIRZA 91.0%
  15 AJAY KUMAR GAUTAM 94.6% 34 MAHI BHARDWAJ 90.8%
  16 ADEEBA PARVEEN 94.4% 35 GARVIT MAHESHWARI 90.8%
  17 AASHI GARG 94.4%
  18 SHUBHAM CHAUDHARY 94.0%
  19 DHRUV SINGH 93.2%
 • CBSE Result (CLASS – XII) 2019 – 20
 • Result Highlights 2019 – 20

  TOTAL APPEARED 100
  PERCENTAGE OF RESULT 99%
  TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
  FIRST KUNJAL SINGH 98.4%
  FIRST ARYAN SHARMA 98.4%
  SECOND DIWAKAR RAJ 97.6%
  THIRD SAMIYAH REHMAN 97.4%
  FOURTH AAKRITI RAI 97.0%
  FIFTH KHUSHI MISHRA 96.8%
  FIFTH CHETAN PRATAP SINGH LODHI 96.8%
  ABOVE 90% 12
  ABOVE 80% 41
  ABOVE 60% 98
  TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE % STREAM
  FIRST ABHISHEK YADAV 95.8% PCM
  SECOND PRANJUL DHANKAR 95% PCB
  THIRD SAURAV SINGH 95% PCB
  FOURTH SHWETA KUMARI 94.8% PCB
  FOURTH DEV ARYAN CILSON 94.6% PCM
  FIFTH HARSH VARDHAN SINGH 94.6% PCM
  SIXTH CHAITANYA SINGH 93.4% PCM
  %RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
  90-100% 12 60-69 % 21
  80-89% 29 50-59 % 2
  70-79% 36

  STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

  Name of Student %age STREAM Name of Student %age STREAM
  ABHISHEK YADAV 95.8% PCM CHAITANYA SINGH 93.4% PCM
  PRANJUL DHANKAR 95.0% PCB ADITI JHA 93.2% PCB
  SAURAV SINGH 95.0% COMM JASSIKA THAPAR 91.6% COMM
  SHWETA KUMARI 94.8% PCB ANUBHAV SHARMA 91.2% PCM
  DEV ARYAN CILSON 94.6% PCM ABDUL MALIK DAYYAN 90.6% PCM
  HARSH VARDHAN SINGH 94.6% PCM ZOHEB ALAM KHAN 90.2% COMM
 • CBSE Result (CLASS – X) 2018 – 19
 • Result Highlights 2018 – 19

  TOTAL APPEARED 143
  PASSED 143
  PERCENTAGE OF RESULT 100%
  TOTAL DISTINCTION 601
  TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
  FIRST OMJA 96.2
  FIRST FIZA KHAN 96.2
  SECOND MONKESH SINGH 96.0
  SECOND PRASANG VASHISHTHA 96.0
  SECOND TANYA GAUR 96.0
  %RANGE NO. OF STUDENT %RANGE NO. OF STUDENT
  90-100% 37 60-69 % 25
  80-89% 34 50-59 % 11
  70-79% 32 BELOW 50 4

  SUBJECT WISE SCORER

  SUBJECT HIGHEST MARKS STUDENT NAME
  ENGLISH(101) 98 PRASANG VASHISHTHA
  MATHEMATICS (041) 99 DEVANSH GUPTA
  SCIENCE (086) 97 PRASANG VASHISHTHA, MANISH KUMAR
  SOCIAL SCIENCE (087) 99 OMJA
  URDU COURSE – B (303) 98 AREEB SHAHID RAO
  HINDI COURSE – B (085) 99 TANYA GAUR
  FOUNDATION OF IT (165) 100 PRASANG VASHISHTHA
  FAYEZ M SALIK
  ANISH VARSHNEY
  ALMAS KHAN
  ASEEM GUPTA
  ZOHAIB EHTESHAM
  FAHAD ANJUM

  STUDENTS SCORED ABOVE 90 %

  S.No. Name of Student %age S.No. Name of Student %age
  1 OMJA 96.2 20 ANANYA GAUR 92.4
  2 FIZA KHAN 96.2 21 NANDINI SETH 92.2
  3 PRASANG VASHISHTHA 96 22 ASEEM GUPTA 91.8
  4 MONKESH SINGH 96 23 DISHA BHALLA 91.8
  5 TANYA GAUR 96 24 MOHD ABDULLAH KHAN 91.8
  6 SIDDHANT CHAUDHARY 95.4 25 LAKSHYA GUPTA 91.8
  7 FAYEZ M SALIK 95.2 26 ZOHAIB EHTESHAM 91.6
  8 AREEB SHAHID RAO 94.6 27 ANIRUDDH SHARMA 91.6
  9 ALMAS KHAN 94 28 AKRITI GARG 91
  10 AREESHA KHALID 94 29 SALONI SAXENA 91
  11 PARTH 94 30 PRIYANSHI SINGH 91
  12 DEVANSH GUPTA 94 31 PRANUJ GUPTA 90.8
  13 SUHAIL AHMAD KHAN 93.8 32 VIKAS KUMAR 90.8
  14 ARJUN GUPTA 93.4 33 TANZEEL AHMAD 90.6
  15 ANAMTA KHAN 93.4 34 EKANSH GUPTA 90.4
  16 MOHD.KAIF 93.2 35 OMAR ABDULLAH 90.4
  17 ANISH VARSHNEY 92.8 36 HABIBA FATIMA 90.2
  18 MANISH KUMAR 92.6 37 FAHAD ANJUM 90
  19 MOHD AREEB AKHTAR 92.6
 • CBSE Result (CLASS – XII) 2018 – 19
 • Result Highlights 2018 – 19

  TOTAL APPEARED 96
  PASSED 94
  PERCENTAGE OF RESULT 97.91%
  TOPPER STUDENT NAME PERCENTAGE %
  FIRST MANYA VASHISHTHA 94.2%
  SECOND SHUBH SINGHAL 94%
  THIRD MITANSHI AGARWAL 92.2%
  FOURTH TANISHQ SHARMA 91.2
  FIFTH ANUSHKA SHARMA 90.2
  ABOVE 90% 5
  ABOVE 80% 18
  ABOVE 60% 73
Our Associate School

DPS ALIGARH

DPS HATHRAS